Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BHATIA FASHION BV
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van [https://bhatiafashion.business.site], zoals deze beschikbaar is gesteld door Bhatia Fashion BV. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Bhatia Fashion BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://bhatiafashion.business.site onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

1. Algemene Voorwaarden
1.1 Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bhatia Fashion BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bhatia Fashion BV.
1.2 Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten beschikbaar gesteld op de website: www.bhatiafashionbv.nl. De algemene voorwaarden zijn via de website www.bhatiafashionbv.nl door iedereen te benaderen.
1.3 Eigenheid bedrijf
Het bedrijf Bhatia Fashion BV heeft zich gevestigd op de onderstaande adres; Baarsjesweg 230, 1058 AA, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
1.4 Overige informatie van Bhatia Fashion BV
Telefoonnummer: 020-6892891
Fax nummer: 020-4125041
E-mail: bhatiafashion.shop@gmail.com
BTW nummer: NL 854116291 B01
K.v.K. nr: 60911425
IBAN: NL 78 ABNA 0810871432
BIC Code: ABNANL2A
1.5 Toepassing voorwaarden
Bij het gebruik maken van de website www.bhatiafashionbv.nl gaat u per direct akkoord met alle voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling, levering en betaling van producten op de website www.bhatiafashionbv.com. Bhatia Fashion BV houdt zich aan de Nederlandse wetgeving omtrent verkoop, betaling, bestelling, garantie, kwaliteitsmanagement, levering en retournering van producten. Voorwaarden gecommuniceerd buiten Bhatia Fashion BV of de Nederlandse wetgeving worden niet gehandhaafd. Bhatia Fashion verzekerd de consument van goede kwaliteit van de verkochte producten.

2. Verkoop en Levering
2.1 Voorraad
Op basis van de beschikbare hoeveelheid voorraad worden verkoopovereenkomsten aangemaakt. Indien wordt gecommuniceerd dat er geen voorraad beschikbaar is, kan er geen bestelling plaats vinden, ofwel de producten zijn niet leverbaar.
2.2 Bestelling
Bhatia Fashion BV waarborgt een bestelling binnen 30 dagen te realiseren, indien de voorraad dit toe staat. Bestellingen via www.bhatiafashionbv.com vallen onder verkoop op afstand, waarop de Nederlandse wet van toepassing is, die ook wordt aangehouden door Bhatia Fashion BV. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen kan worden gerealiseerd, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld en door middel van communicatie met de consument wordt een aangepaste leveringstermijn afgesproken of vind er restitutie plaats en wordt de bestelling dus niet uitgevoerd.
2.3 Adres Consument
De consument is verantwoordelijk voor verlening van het juiste adres bij de bestelling. Levering op de onjuiste adres door verkeerde informatie over het adres beschikbaar gesteld door de consument, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Bhatia Fashion BV.
2.4 Nasleep Levering
Bhatia Fashion BV houdt de consument op de hoogte van de mogelijk tracking van de bestelling. Zowel de consument als Bhatia Fashion BV heeft, indien van toepassing, toegang tot de tracking informatie. Deze informatie levert bewijs voor aflevering van de bestelling. Bij weigering van ontvangst van de bestelling, zonder opgave van een door Bhatia Fashion gevonden geldige reden aan Bhatia Fashion BV, kan Bhatia Fashion BV niet aansprakelijk worden gehouden van retournering of restitutie.
2.5 Rechten
Alle informatie die beschikbaar is gesteld op www.bhatiafashionbv.nl is aanwijzend. Er kan door de consument of een derde partij geen rechten ontleend worden aan de informatie. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bhatia Fashion BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van [https://bhatiafashion.business.site] op deze pagina.

3. Prijskaart
3.1 BTW
Alle prijzen weergegeven op

[www.bhatiafashion.nl]

zijn inclusief 21% BTW.
3.2 Prijsfouten
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een
contract dan wel overeenkomst met Bhatia Fashion BV te mogen claimen of te veronderstellen. Er kan een mogelijkheid van drukfout of zetfout plaatsvinden. Bhatia Fashion BV kan hiervoor niet aansprakelijk voor gesteld.
3.3 Concurrentie
Indien dezelfde producten met een lagere prijzen bij de concurrent verkrijgbaar zijn, wordt retournering niet aanvaardt. Bhatia Fashion BV heeft geen aansprakelijkheid over het gedrag van concurrenten.

4. Zichttermijn
4.1 Retouren
Retournering van bestelling, indien besproken met de leverancier, moet gedaan worden in de originele verpakking (inclusief accessoires en andere bijbehorende materiaal) en wordt alleen geaccepteerd met originele bon en door Bhatia Fashion BV geldig bevonden oorzaak. Als de bestelling is beschadigd, onvolledig is zich niet bevindt in de originele verpakking of etiket, wordt de retournering niet geaccepteerd. Bhatia Fashion BV ruilt alleen de artikelen. Er is geen sprake van terugbetaling. De consument is verantwoordelijk voor het terugsturen van de bestelling, inclusief track and trace code. Indien de consument geen track and trace code verschaft, wordt de retournering niet geaccepteerd. De kosten voor retour komen altijd voor rekening van de consument en niet Bhatia Fashion BV.

5. Privacy
5.1 Gegevens consument
Er wordt vertrouwd omgegaan met de gegevens van de consument. Gegevens van de consument wordt niet gedeeld met derden, tenzij de consument daar toestemming voor verstrekt. De consument heeft geen recht om gevoelige informatie van Bhatia Fashion BV te delen met derden zonder expliciete toestemming.

6. Zekerheidsstelling
6.1 Garantie
Bhatia Fashion BV garandeert de juiste geleverde kwaliteit en hoeveelheid. De bestelling komt overeen met wat er via de website besteld wordt. Er geldt een garantietermijn die hetzelfde is als de retourtermijn, namelijk zeven dagen. Bhatia Fashion BV neemt geen verantwoordelijkheid voor de overeenstemming van persoonlijke voorkeur en smaak met de geleverde bestelling. De consument wordt verplicht om de bestelling bij ontvangst direct te controleren. Eventuele fouten of tekortkomingen moeten binnen de zeven dagen termijn gecommuniceerd worden met Bhatia Fashion BV. Hoe eventuele tekorten, fouten of beschadigingen worden gecompenseerd wordt onderling gecommuniceerd met de consument.
Bhatia Fashion BV is niet verantwoordelijkheid voor schade die vanwege de levering is opgetreden of schade die met opzet is aangediend. Bhatia Fashion BV bepaalt hoe de oorzaak van de schade en communiceert met de consument hoe en ├│f de schade gecompenseerd kan worden. Elke foto, gegeven, afmeting, kleur, afbeelding, etc. op de website van Bhatia Fashion BV geldt alleen als indicatie. Het kan geen aanleiding volgen tot schadevergoeding of ontbinding van een overeenkomst. De consument is verantwoordelijk op vooruitbetaling te verschaffen. Op alle overeenkomsten is de Nederlandse wet van toepassing, eventuele geschillen kunnen onderling worden opgelost.
6.2 Klachten
Voor de verwekking van klachten kan de consument contact opnemen met Bhatia Fashion BV. De klacht wordt schriftelijk genoteerd en de verwerking wordt ook schriftelijk met de consument gecommuniceerd.
6.3 Vragen
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Bhatia Fashion. De communicatiemethoden zijn whatsapp, priv├ęberichten via social media, telefonisch of via e-mail.

Mini Cart 0

Your cart is empty.